:: Autobusové čekárny

AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY navržené a vyráběné naší firmou, jsou svým architektonickým a konstrukčním pojetím určeny k použití především v obcích, městech menší a střední velikosti, případně v příměstských aglomeracích velkých měst. Náš výrobek se svým designem osvědčil a byl schválen i v chráněných krajinných a památkových oblastech, např. Český Ráj, Jeseníky, Bílé Karpaty, Krkonoše apod.
Konstrukčně se jedná o lehkou, přenosnou stavbu s dřevěnými nebo polykarboná- tovými prefabrikáty.

Autobusové čekárny jsou vyráběny a dodávány v sedmi rozměrových modifikacích 1500x2100 -3000 -4000 -4500 -6000 -7500 a 9000 mm a v jedenácti typech. Nosnou část čekáren tvoří ocelové sloupy s kvalitní povrchovou úpravou žárovým zinkováním, i v dutinách. Tyto jsou v okapové úrovni staženy pozednicovým rámem, na který je kotvena střešní konstrukce, taktéž upravena žárovým zinkováním.

Střecha je pokryta kvalitním šindelem (Bardoline,Tegola,Iko-Superglass), v pěti odstínech. Z podhledu je obložena palubkovým obkladem. Dešťové vody ze střešních ploch jsou zachycovány do odvodového, skrytého žlabu a sváděny svody na zpevněný a odvodněný terén podloží, který má být zbudován na základě doporučení výrobce. Nabízíme dále možnost osazení obloukové střechy polykarbonátem. Jako výrobci, jsme schopni reagovat na přání zákazníka.

Obvodové stěny jsou tvořeny buď dřevěnými spárovkovými panely, nebo polykarbonátovými výplněmi, osazenými do ocelových rámů, povrchově upravených žárovým zinkováním.
NOVĚ dodáváme i skleněné obvodové stěny !

Veškeré použité dřevěné prvky jsou opatřeny nátěrem,
- 1x proti hnilobě a škůdcům,
- 3 x lazurovacím lakem Luxol v odstínech dle přání zákazníka.

Vybavení čekáren:
Čekárny jsou vybaveny lavičkou pro sedící a dvojicí koutových "čekaček"pro stojící. U typů s polykarbonátem se čekačky nedodávají.Čekačka je dřevěné madlo, umístěné ve výšce, která umožňuje oporu stojícím čekajícím pasažerům.Součástí vybavení jsou 2 ks odpadkových košů, upravených žárovým zinkováním, cedule s názvem obce nebo zastávky včetně polepu, schránka na jízdní řády s nerozbitným zaslením (Makrolon) a obloukový rám pro stavěcí terč přepravce.
Součástí originálního pojetí je použití doplňkových litinových prvků, které používáme v celém sortimentu vyráběného jednotného mobiliáře. Jedná se o litinové patkové příruby na ocelových sloupech a litinové hlavice na vrcholech sloupů a vrcholech hřebenového nároží střechy. Všechny typy autobusových čekáren mohou být doplňěny prvky městského mobiliáře z naší produkce pro vytvoření jednotného stylu ve vybavení obce nebo města.

POZOR! doporučení výrobce:
Velkým nešvarem je vylepování plakátů na dřevěné a poly- karbonátové stěny čekáren. Aby k tomu nedocházelo, je vhodné umístit v jejich blízkosti plakátovací plochu.

PODMÍNKY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO USAZENÍ ČEKÁRNY
Čekárna je založena na základových patkách o rozměru 500x500x800mm, umístněných v modulové osnově nosných sloupů.
Na veškerý sortiment autobusových čekáren a podloží máme projektovou dokumentaci, statické osvědčení a prohlášení o shodě. Projektová dokumentace je součástí dodávky. Čekárny dodáváme ve smontovaném stavu.

NOVÝ TYP ČEKÁRNY S BEZPEČNOSTNÍM SKLEMTYP HORALKA
- uzavřená s dveřmi
TYP MAXI
- rozměr 150/900 cm
TYP 1
- rozměr 150/450 cm
- odstín opuncie
TYP MAXI
- rozměr 150/600 cm
TYP MINI
- rozměr 150/210 cm
TYP 1 - přírodní odstín
- rozměr 150/400 cm
TYP 1
- rozměr 150/450 cm
- s polykarbonátovými boky
TYP-1 UZ
- rozměr 150/450 cm
- s prodlouženými panely
TYP 2
- rozměr 150/300 cm
TYP-2 UZ
- rozměr 150/300 cm
- s prodlouženými panely
TYP 1
- rozměr 150/450 cm
- s úřední deskou
TYP-2 VN
- rozměr 150/300 cm
- se vstupní nástavbou
TYP MINI
- rozměr 150/210 cm
- s úřední deskou
TYP-DUO
- rozměr 150/600 cm
- Přístupná v obou směrech
- Využití:
pro nástupní ostrůvky a
nádraží
TYP-2 UZ
- rozměr 150/300 cm
- celopolykarbonát
TYP-MINI UZ
- rozměr 150/210 cm
TYP MIKRO
- rozměr 90/190 cm
TYP MIKRO
- rozměr 200/100 cm
- rozměr 300/100 cm
- rozměr 400/100 cm
- průchozí
TYP-MAXI
- rozměr 150/600 cm
- uzavřená
- celo-polykarbonát
- bez vstupní nástavby
TYP-1
- rozměr 150/450 cm
- s pultovou střechou
- s polykarbonátovými boky
TYP MIKRO-UZ
- rozměr 90/190 cm
TYP-PRŮCHOZÍ
- rozměr 100/450 cm
- rozměr 100/300 cm
- rozměr 100/210 cm
TYP MIKRO
- rozměr 90/190 cm
- odstín Palisandr
- pro odlehlé zastávky
  (cca 3-4 osoby)
TYP MINI-UZ
- rozměr 150/210 cm
- kombinace průhledný poly-
  karbonát (sklo) + dřevo
TYP 2 UZ
- rozměr 150/300
- kombinace průhledný poly-
karbonát (sklo) + 1/2 dřevo
Celodřevěná čekárna
- MINI 150x210 cm
- TYP/2 150x300 cm
- TYP/1 150x450 cm
- MAXI 150x600 cm
Čekárna s obloukovou střechou
- MINI OBS 150x210 cm
- T/2 OBS 150x300 cm
- T/2UZ OBS 150x300 cm
- T/1 OBS 150x450 cm
Čekárna „ALPINA “
- MINI Alpina 150x210 cm
- Alpina 2 150x300 cm
- Alpina 1 150x450 cm
- MAXI Alpina 150x600 cm
Prosklené čekárny
- T/MINI polyk. 150x210 cm
- T/2 polykar. 150x300 cm
- T/MINI bezp. Sklo s. 6 mm
- T/2 bezp. sklo s. 6 mm
Čekárna s komb. bočními panely
- 1/2 dřevo a 1/2 sklo
- Typ Mini 150x210 cm
- Typ 2 150x300 cm
- Typ 1 150x450 cm
Čekárna Retro
- Rozměr 150x300 cm
- Součástí dodávky je cedule
s názvem Vaší obce,
města nebo zastávky
Rám pro stavěcí terč ČSAD
- Autobusové čekárny se
přepravují ve smontova-
ném stavu
Podloží
- podloží pro čekárnu TYP1
- rozměr 150/450 cm
Podloží
- zbuduje objednatel
Další varianta podloží
Pokladna pro hlídaná parkoviště

TYP / PARKING - MINI
TYP / PARKING
TYP / PARKING

(150 x 210 cm)
(150 x 300 cm)
(150 x 450 cm)
* Vyrábíme v rozměrech
   150 x 210 x 300 x 450 cm

Využití:
- Parkoviště
- Sportovní stadiony
- Koupaliště
- Vrátnice nebo prodejní stánky